Donateurs van de Oldehovekapel
Alle donateurs van de Oldehovekapel danken wij hartelijk voor hun jaarlijkse bijdrage, waardoor het mogelijk wordt gemaakt dat wij onze muziek kunnen blijven beoefenen en dat wij hierdoor in staat worden gesteld vele belangstellenden een genoeglijke muzikale middag of avond te bezorgen.

Donateur bent u al voor  € 15,00 per jaar. 

Donateurs ontvangen jaarlijks één gratis toegangskaart voor maximaal twee personen.
Hiermee heeft u één keer gratis toegang bij één van de jaarlijks door de Oldehovekapel zelf georganiseerde concerten.   

Wilt u ook donateur worden?
Dan geeft u zich op bij een van de leden of bestuursleden. Voor het juiste telefoonnummer of e-mailadres klikt u op "Contact".

Uw donatie van € 15,00 ontvangen wij graag op IBAN rekeningnummer: 
NL06 RABO 0335 4963 69 t.n.v. Oldehovekapel
Hierbij graag de volgende gegevens vermelden: 2018 (= jaartal van donatie) 
plus uw volledige adres.